Logo 4 roky záruky Blomberg

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Blomberg

Distribútor spotrebičov značky Blomberg spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 12. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Blomberg uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2021 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Blomberg od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Blomberg na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Návod na nájdenie sériových a produktových čísel u spotrebičov Blomberg Návod na nájdenie sériových čísel u spotrebičov Blomberg

 

Logo 4 roky záruky De Dietrich

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče De Dietrich

Distribútor spotrebičov značky De Dietrich spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky De Dietrich uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče De Dietrich od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku De Dietrich na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.sk. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4 roky záruky Brandt

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Brandt

Distribútor spotrebičov značky Brandt spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Brandt uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. U voľne stojacích spotrebičov nie je táto služba zahrnutá v predajnej cene spotrebiča a je možné ju u vybraných predajcov zakúpiť spoločne so spotrebičom za doporučenou cenu 36,90 € s DPH. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Brandt od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Brandt na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.sk. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4 roky záruky

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Romo

Distribútor spotrebičov značky Romo spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Romo uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba nie je zahrnutá v predajnej cene spotrebiča a je možné ju u vybraných predajcov zakúpiť spoločne so spotrebičom za doporučenou cenu 36,90 € s DPH. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Romo od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Romo na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.cz. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

 

Akcia predĺžená záruka na spotrebiče Kluge

Distribútor spotrebičov značky Kluge, spoločnosť Elektro Store s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO 46131469 (ďalej iba ako Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných v Slovenskej republike!
 
Doba predĺženej záruky je u vybraných vstavaných spotrebičov 4 roky a u vybraných malých domácich spotrebičov (SDA) 3 roky od zakúpenia spotrebiča. Presný prehľad produktov zaradených do akcie predĺženej záruky, vrátane doby predĺženia záruky, nájdete na internetových stránkach registrácie predĺženej záruky https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u vybraných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺžená záruka sa nedá dokúpiť a nedá sa registrovať spätne na skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Česká pojišťovna a.s., na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v dobe trvania akcie nakúpili spotrebiče Kluge od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Kluge na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.sk. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa predĺženej záruky vám zodpovieme na elektronickej adrese : zaruka@elmax.cz.

 

Logo 7 rokov záruky Hitachi

Akcia „7 rokov záruky“ na spotrebiče Hitachi

Distribútor spotrebičov značky Hitachi spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Hitachi uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 7 rokov záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Hitachi od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Hitachi na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.sk. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „7 rokov záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4 roky záruka

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Climadiff

Distribútor spotrebičov značky Climadiff spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Climadiff uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Climadiff od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Climadiff na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.sk. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4 let záruky

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Avintage

Distribútor spotrebičov značky Avintage spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Avintage uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Avintage od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Avintage na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.sk. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4RZ Ciarko Design

Akcia „4 roky záruka“ na spotrebiče Ciarko Design

Distribútor spotrebičov značky Ciarko Design spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Ciarko Design uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Ciarko Design od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Ciarko Design na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.sk. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

 

Akcia predĺžená záruka na spotrebiče Telefunken

Distribútor spotrebičov značky Telefunken, spoločnosť Elektro Store s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO 46131469 (ďalej iba ako Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1.1.2024 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných v Slovenskej republike!
 
Doba predĺženej záruky je u vybraných spotrebičov 3 roky od zakúpenia spotrebiča. Presný prehľad produktov zaradených do akcie predĺženej záruky nájdete na internetových stránkach registrácie predĺženej záruky https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u vybraných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺžená záruka sa nedá dokúpiť a nedá sa registrovať spätne na skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Česká pojišťovna a.s., na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1.1.2024 do 30.6.2024 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v dobe trvania akcie nakúpili spotrebiče Telefunken od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Telefunken na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Zákazníci, ktorí majú používateľský účet na elmaxshop.cz alebo elmaxshop.sk a ktorí si od 5. 6. 2023 zakúpia spotrebič prostredníctvom svojho účtu na týchto webových stránkach, nemusia predĺženú záruku registrovať na https://zaruka.elmax.sk. Predĺženú záruku im zaregistrujeme automaticky, takže nemusia robiť žiadne ďalšie kroky a certifikát predĺženej záruky im bude zaslaný na ich e-mailovú adresu do niekoľkých dní od zakúpenia spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa predĺženej záruky vám zodpovieme na elektronickej adrese : zaruka@elmax.cz.

 

  Registrácia spotrebiča zakúpeného na Slovensku
Pozor, vykonávate registráciu výrobku zakúpeného na Slovensku, ak ste zakúpili spotrebič v inej krajine prejdite na registráciu pre túto krajinu:  
Krok 1 - Dátum nákupu
Vyplňte prosím dátum nákupu vášho nového spotrebiča.Krok 2 - Údaje o spotrebiči
Najskôr zadajte údaje o vami zakúpenom spotrebiči.

Vybrať súbory
Vybrať súbory
Krok 3 - Údaje o zákazníkovi
Vyplňte prosím nižšie povinné údaje o zákazníkovi.* Povinný údaj
Powered by nopCommerce, created by Prosystem, spol. s r.o. © 2024