Akcia „4 roky bezplatný servis“ na spotrebiče BLOMBERG

Distribútor spotrebičov značky Blomberg spoločnosť ELEKTRO STORE SK, s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 1. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) bezplatný predĺžený servis.

Túto službu je možné využiť iba u zabudovateľných spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a prevádzkovaných na Slovensku!

Túto službu je možné uplatniť na vybrané zabudovateľné spotrebiče značky Blomberg, ktoré sú uvedené v zozname spotrebičov zaradených do akcie. Táto služba je pre zabudovateľné spotrebiče zahrnutá v predajnej cene. Bezplatný servis nie je možné dokúpiť a taktiež nie je možné registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou. Akcia trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v čase trvania akcie nakúpili spotrebiče Blomberg od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná.

Jediné, čo musí zákazník pre zaradenie do tejto akcie urobiť, je zaregistrovať svoj spotrebič Blomberg do 30 dní od jeho zakúpenia online prostredníctvom formulára na tejto stránke. K registrácii spotrebiča je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, telefón a e-mail, modelové označenie výrobku, výrobné číslo a produktové číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku alebo na obale výrobku, ďalej čitateľný naskenovaný doklad o zakúpení (faktúra alebo účtenka najlepšie vo formáte pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajov Vám bude do 30 dní zaslaný e-mailom certifikát bezplatného servisu, ktorý slúži ako doklad o zaradení spotrebiča do akcie. V prípade nezrovnalostí zadaných údajov a priloženého dokladu o zakúpení Vám nebude certifikát potvrdený a budeme Vás kontaktovať. Pokiaľ nemáte vlastnú e-mailový schránku alebo nemáte možnosť doklad o zakúpení naskenovať, požiadajte o vykonanie online registrácie Vášho predajcu. Na spotrebiče, ktoré nie sú zaregistrované u spoločnosti ELEKTRO STORE SK, s.r.o., nie je možné poskytnúť po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby bezplatný servis.

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Viac informácií nájdete v podmienkach akcie.

Návod na nájdenie sériových a produktových čísel u spotrebičov Blomberg Návod na nájdenie sériových čísel u spotrebičov Blomberg

 

Akcia „4 roky bezplatný servis“ na spotrebiče De Dietrich

Distribútor spotrebičov značky De Dietrich spoločnosť ELEKTRO STORE SK, s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 1. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) bezplatný predĺžený servis.

Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a prevádzkovaných na Slovensku!

Túto službu je možné uplatniť na vybrané spotrebiče značky De Dietrich, ktoré sú uvedené v zozname spotrebičov zaradených do akcie. Táto služba je pre spotrebiče zaradené do akcie „4 roky bezplatný servis“ zahrnutá v predajnej cene. Bezplatný servis nie je možné dokúpiť a taktiež nie je možné registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou. Akcia trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v čase trvania akcie nakúpili spotrebiče De Dietrich od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná.

Jediné, čo musí zákazník pre zaradenie do tejto akcie urobiť, je zaregistrovať svoj spotrebič De Dietrich do 30 dní od jeho zakúpenia online prostredníctvom formulára na tejto stránke. K registrácii spotrebiča je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, telefón a e-mail, modelové označenie výrobku, výrobné číslo a produktové číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku alebo na obale výrobku, ďalej čitateľný naskenovaný doklad o zakúpení (faktúra alebo účtenka najlepšie vo formáte pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajov Vám bude do 30 dní zaslaný e-mailom certifikát bezplatného servisu, ktorý slúži ako doklad o zaradení spotrebiča do akcie. V prípade nezrovnalostí zadaných údajov a priloženého dokladu o zakúpení Vám nebude certifikát potvrdený a budeme Vás kontaktovať. Pokiaľ nemáte vlastnú e-mailový schránku alebo nemáte možnosť doklad o zakúpení naskenovať, požiadajte o vykonanie online registrácie Vášho predajcu. Na spotrebiče, ktoré nie sú zaregistrované u spoločnosti ELEKTRO STORE SK, s.r.o., nie je možné poskytnúť po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby bezplatný servis

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Viac informácií nájdete v podmienkach akcie.

Logo akce 4 roky bezplatný servis De Dietrich

 

Akcia „4 roky bezplatný servis“ na spotrebiče Brandt

Distribútor spotrebičov značky Brandt spoločnosť ELEKTRO STORE SK, s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 1. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) bezplatný predĺžený servis.

Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a prevádzkovaných na Slovensku!

Túto službu je možné uplatniť na vybrané spotrebiče značky Brandt, ktoré sú uvedené v zozname spotrebičov zaradených do akcie. Táto služba je pre zabudovateľné spotrebiče zahrnutá v predajnej cene. Čo sa týka voľne stojacich spotrebičov, táto služba nie je zahrnutá v predajnej cene spotrebiča a je možné ju zakúpiť u vybraných predajcov spoločne so spotrebičom za odporúčanú cenu 29,90 € s DPH (pre spotrebiče s predajnou cenou do 369,99 € s DPH) alebo za 36,90 € s DPH (pre spotrebiče s predajnou cenou nad 370 € s DPH). Bezplatný servis nie je možné dokúpiť a taktiež nie je možné registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou. Akcia trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v čase trvania akcie nakúpili spotrebiče Brandt od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná.

 Jediné, čo musí zákazník pre zaradenie do tejto akcie urobiť, je zaregistrovať svoj spotrebič Brandt do 30 dní od jeho zakúpenia online prostredníctvom formulára na tejto stránke. K registrácii spotrebiča je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, telefón a e-mail, modelové označenie výrobku, výrobné číslo a produktové číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku alebo na obale výrobku, ďalej čitateľný naskenovaný doklad o zakúpení (faktúra alebo účtenka najlepšie vo formáte pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajov Vám bude do 30 dní zaslaný e-mailom certifikát bezplatného servisu, ktorý slúži ako doklad o zaradení spotrebiča do akcie. V prípade nezrovnalostí zadaných údajov a priloženého dokladu o zakúpení Vám nebude certifikát potvrdený a budeme Vás kontaktovať. Pokiaľ nemáte vlastnú e-mailový schránku alebo nemáte možnosť doklad o zakúpení naskenovať, požiadajte o vykonanie online registrácie Vášho predajcu. Na spotrebiče, ktoré nie sú zaregistrované u spoločnosti ELEKTRO STORE SK, s.r.o., nie je možné poskytnúť po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby bezplatný servis.

 

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Viac informácií nájdete v podmienkach akcie.

Návod na identifikáciu SN Brandt Návod na nájdenie sériových čísel pri spotrebičoch Brandt
Logo akce 4 roky bezplatný servis Brandt
 

Akcia „4 roky bezplatný servis“ na spotrebiče Romo

Distribútor spotrebičov značky Romo spoločnosť ELEKTRO STORE SK, s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 1. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) bezplatný predĺžený servis.

Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a prevádzkovaných na Slovensku!

Túto službu je možné uplatniť na vybrané spotrebiče značky Romo, ktoré sú uvedené v zozname spotrebičov zaradených do akcie. Táto služba nie je zahrnutá v predajnej cene a je možné ju zakúpiť u vybraných predajcov spoločne so spotrebičom za odporúčanú cenu 29,90 € s DPH (pre spotrebiče s predajnou cenou do 369,99 € s DPH) alebo za 36,90 € s DPH (pre spotrebiče s predajnou cenou nad 370 € s DPH). Bezplatný servis nie je možné dokúpiť a taktiež nie je možné registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou. Akcia trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v čase trvania akcie nakúpili spotrebiče Romo od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná.

Jediné, čo musí zákazník pre zaradenie do tejto akcie urobiť, je zaregistrovať svoj spotrebič Romo do 30 dní od jeho zakúpenia online prostredníctvom formulára na tejto stránke. K registrácii spotrebiča je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, telefón a e-mail, modelové označenie výrobku, výrobné číslo a produktové číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku alebo na obale výrobku, ďalej čitateľný naskenovaný doklad o zakúpení (faktúra alebo účtenka najlepšie vo formáte pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajov Vám bude do 30 dní zaslaný e-mailom certifikát bezplatného servisu, ktorý slúži ako doklad o zaradení spotrebiča do akcie. V prípade nezrovnalostí zadaných údajov a priloženého dokladu o zakúpení Vám nebude certifikát potvrdený a budeme Vás kontaktovať. Pokiaľ nemáte vlastnú e-mailový schránku alebo nemáte možnosť doklad o zakúpení naskenovať, požiadajte o vykonanie online registrácie Vášho predajcu. Na spotrebiče, ktoré nie sú zaregistrované u spoločnosti ELEKTRO STORE SK, s.r.o., nie je možné poskytnúť po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby bezplatný servis.

V prípade chladničiek a mrazničiek Romo platí po dobu 2 rokov štandardná plná záruka a po dobu nasledujúcich 2 rokov predĺžená záruka na kompresor a chladiaci okruh.

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Viac informácií nájdete v podmienkach akcie.

Logo akce 4 roky bezplatný servis Brandt

 

Akcia „4 roky bezplatný servis“ na spotrebiče Kluge

Distribútor spotrebičov značky Kluge spoločnosť ELEKTRO STORE SK, s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 1. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) bezplatný predĺžený servis.

Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a prevádzkovaných na Slovensku!

Túto službu je možné uplatniť na vybrané spotrebiče značky Kluge, ktoré sú uvedené v zozname spotrebičov zaradených do akcie. Táto služba je pre zabudovateľné spotrebiče zahrnutá v predajnej cene. Bezplatný servis nie je možné dokúpiť a taktiež nie je možné registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou. Akcia trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v čase trvania akcie nakúpili spotrebiče Kluge od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná.

 Jediné, čo musí zákazník pre zaradenie do tejto akcie urobiť, je zaregistrovať svoj spotrebič Kluge do 30 dní od jeho zakúpenia online prostredníctvom formulára na tejto stránke. K registrácii spotrebiča je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, telefón a e-mail, modelové označenie výrobku, výrobné číslo a produktové číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku alebo na obale výrobku, ďalej čitateľný naskenovaný doklad o zakúpení (faktúra alebo účtenka najlepšie vo formáte pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajov Vám bude do 30 dní zaslaný e-mailom certifikát bezplatného servisu, ktorý slúži ako doklad o zaradení spotrebiča do akcie. V prípade nezrovnalostí zadaných údajov a priloženého dokladu o zakúpení Vám nebude certifikát potvrdený a budeme Vás kontaktovať. Pokiaľ nemáte vlastnú e-mailový schránku alebo nemáte možnosť doklad o zakúpení naskenovať, požiadajte o vykonanie online registrácie Vášho predajcu. Na spotrebiče, ktoré nie sú zaregistrované u spoločnosti ELEKTRO STORE SK, s.r.o., nie je možné poskytnúť po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby bezplatný servis.

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Viac informácií nájdete v podmienkach akcie.

 

 

Akcia „4 roky bezplatný servis“ na spotrebiče Hitachi

Distribútor spotrebičov značky Hitachi spoločnosť ELEKTRO STORE SK, s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 1. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) bezplatný predĺžený servis.

Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a prevádzkovaných na Slovensku!

Túto službu je možné uplatniť na vybrané spotrebiče značky Hitachi, ktoré sú uvedené v zozname spotrebičov zaradených do akcie. Táto služba je pre spotrebiče zaradené do akcie „4 roky bezplatný servis“ zahrnutá v predajnej cene. Bezplatný servis nie je možné dokúpiť a taktiež nie je možné registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou. Akcia trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v čase trvania akcie nakúpili spotrebiče Hitachi od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná.

Jediné, čo musí zákazník pre zaradenie do tejto akcie urobiť, je zaregistrovať svoj spotrebič Hitachi do 30 dní od jeho zakúpenia online prostredníctvom formulára na tejto stránke. K registrácii spotrebiča je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, telefón a e-mail, modelové označenie výrobku, výrobné číslo a produktové číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku alebo na obale výrobku, ďalej čitateľný naskenovaný doklad o zakúpení (faktúra alebo účtenka najlepšie vo formáte pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajov Vám bude do 30 dní zaslaný e-mailom certifikát bezplatného servisu, ktorý slúži ako doklad o zaradení spotrebiča do akcie. V prípade nezrovnalostí zadaných údajov a priloženého dokladu o zakúpení Vám nebude certifikát potvrdený a budeme Vás kontaktovať. Pokiaľ nemáte vlastnú e-mailový schránku alebo nemáte možnosť doklad o zakúpení naskenovať, požiadajte o vykonanie online registrácie Vášho predajcu. Na spotrebiče, ktoré nie sú zaregistrované u spoločnosti ELEKTRO STORE SK, s.r.o., nie je možné poskytnúť po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby bezplatný servis

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Viac informácií nájdete v podmienkach akcie.

 

 

Akcia „4 roky bezplatný servis“ na spotrebiče Climadiff

Distribútor spotrebičov značky Climadiff spoločnosť ELEKTRO STORE SK, s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 12. 2019 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) bezplatný predĺžený servis.

Túto službu je možné využiť iba u vybraných spotrebičov značky Climadiff používaných v domácnosti a zakúpených a prevádzkovaných na Slovensku!

Túto službu je možné uplatniť na vybrané spotrebiče značky Climadiff, ktoré sú uvedené v zozname spotrebičov zaradených do akcie . Služba je pre tieto spotrebiče zahrnutá v predajnej cene. Bezplatný servis nie je možné dokúpiť a taktiež nie je možné registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou. Akcia trvá od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020, sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v čase trvania akcie nakúpili spotrebiče Climadiff od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná.

Jediné, čo musí zákazník pre zaradenie do tejto akcie urobiť, je zaregistrovať svoj spotrebič Climadiff do 30 dní od jeho zakúpenia online prostredníctvom formulára na tejto stránke. K registrácii spotrebiča je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, telefón a e-mail, modelové označenie výrobku, výrobné číslo a produktové číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku alebo na obale výrobku, ďalej čitateľný naskenovaný doklad o zakúpení (faktúra alebo účtenka najlepšie vo formáte pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajov Vám bude do 30 dní zaslaný e-mailom certifikát bezplatného servisu, ktorý slúži ako doklad o zaradení spotrebiča do akcie. V prípade nezrovnalostí zadaných údajov a priloženého dokladu o zakúpení Vám nebude certifikát potvrdený a budeme Vás kontaktovať. Pokiaľ nemáte vlastnú e-mailový schránku alebo nemáte možnosť doklad o zakúpení naskenovať, požiadajte o vykonanie online registrácie Vášho predajcu. Na spotrebiče, ktoré nie sú zaregistrované u spoločnosti ELEKTRO STORE SK, s.r.o., nie je možné poskytnúť po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby bezplatný servis.

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Viac informácií nájdete v podmienkach akcie.

Akcia „4 roky bezplatný servis“ na spotrebiče Avintage

Distribútor spotrebičov značky Avintage spoločnosť ELEKTRO STORE SK, s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 12. 2019 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) bezplatný predĺžený servis.

Túto službu je možné využiť iba u vybraných spotrebičov značky Avintage používaných v domácnosti a zakúpených a prevádzkovaných na Slovensku!

Túto službu je možné uplatniť na vybrané spotrebiče značky Avintage, ktoré sú uvedené v zozname spotrebičov zaradených do akcie. Služba je pre tieto spotrebiče zahrnutá v predajnej cene. Bezplatný servis nie je možné dokúpiť a taktiež nie je možné registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s poisťovňou. Akcia trvá od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020, sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí v čase trvania akcie nakúpili spotrebiče Avintage od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná.

Jediné, čo musí zákazník pre zaradenie do tejto akcie urobiť, je zaregistrovať svoj spotrebič Avintage do 30 dní od jeho zakúpenia online prostredníctvom formulára na tejto stránke. K registrácii spotrebiča je potrebné uviesť Vaše meno, adresu, telefón a e-mail, modelové označenie výrobku, výrobné číslo a produktové číslo, ktoré nájdete na výrobnom štítku alebo na obale výrobku, ďalej čitateľný naskenovaný doklad o zakúpení (faktúra alebo účtenka najlepšie vo formáte pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajov Vám bude do 30 dní zaslaný e-mailom certifikát bezplatného servisu, ktorý slúži ako doklad o zaradení spotrebiča do akcie. V prípade nezrovnalostí zadaných údajov a priloženého dokladu o zakúpení Vám nebude certifikát potvrdený a budeme Vás kontaktovať. Pokiaľ nemáte vlastnú e-mailový schránku alebo nemáte možnosť doklad o zakúpení naskenovať, požiadajte o vykonanie online registrácie Vášho predajcu. Na spotrebiče, ktoré nie sú zaregistrované u spoločnosti ELEKTRO STORE SK, s.r.o., nie je možné poskytnúť po uplynutí zákonnej 24 mesačnej záručnej doby bezplatný servis.

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Viac informácií nájdete v podmienkach akcie.

  Registrácia spotrebiča zakúpeného na Slovensku
Pozor, vykonávate registráciu výrobku zakúpeného na Slovensku, ak ste zakúpili spotrebič v inej krajine prejdite na registráciu pre túto krajinu:  
Krok 1 - Dátum nákupu
Vyplňte prosím dátum nákupu Vášho nového spotrebiča.Krok 2 - Údaje o spotrebiči
Najskôr zadajte údaje o Vami zakúpenom spotrebiči.

Vybrať súbory
Krok 3 - Údaje o zákazníkovi
Tieto údaje potrebujeme poznať, aby sme mohli spotrebič zaregistrovať do programu bezplatného servisu. Pre úspešnú registráciu potrebujeme vyplniť všetky údaje.


Powered by nopCommerce, created by Prosystem, spol. s r.o. © 2020