Logo 4 roky záruky Blomberg

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Blomberg

Distribútor spotrebičov značky Blomberg spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 4. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Blomberg uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Blomberg od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Blomberg na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Návod na nájdenie sériových a produktových čísel u spotrebičov Blomberg Návod na nájdenie sériových čísel u spotrebičov Blomberg

 

Logo 4 roky záruky De Dietrich

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče De Dietrich

Distribútor spotrebičov značky De Dietrich spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 4. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky De Dietrich uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče De Dietrich od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku De Dietrich na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4 roky záruky Brandt

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Brandt

Distribútor spotrebičov značky Brandt spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 4. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Brandt uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. U voľne stojacích spotrebičov nie je táto služba zahrnutá v predajnej cene spotrebiča a je možné ju u vybraných predajcov zakúpiť spoločne so spotrebičom za doporučenou cenu 29,90 € s DPH (spotrebiče s MOC do 369 € s DPH), alebo za 36,90 € s DPH (spotrebiče s MOC nad 370 € s DPH). Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Brandt od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Brandt na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

Návod na identifikáciu SN Brandt Návod na nájdenie sériových čísel pri spotrebičoch Brandt

 

Logo 4 roky záruky

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Romo

Distribútor spotrebičov značky Romo spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 4. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Romo uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba nie je zahrnutá v predajnej cene spotrebiča a je možné ju u vybraných predajcov zakúpiť spoločne so spotrebičom za doporučenou cenu 29,90 € s DPH (spotrebiče s MOC do 369 € s DPH), alebo za 36,90 € s DPH (spotrebiče s MOC nad 370 € s DPH). Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Romo od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Romo na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

V prípade chladničiek a mrazničiek Romo platí po dobu 2 rokov štandardná plná záruka a po dobu nasledujúcich 2 rokov predĺžená záruka na kompresor a chladiaci okruh.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4 roky záruky Kluge

Akcia „4 roky záruka“ na spotrebiče Kluge

Distribútor spotrebičov značky Kluge spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 4. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Kluge uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.cz. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Kluge od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Kluge na internetových stránkach https://zaruka.elmax.cz do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 7 rokov záruky Hitachi

Akcia „7 rokov záruky“ na spotrebiče Hitachi

Distribútor spotrebičov značky Hitachi spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 4. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Hitachi uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 7 rokov záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Hitachi od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Hitachi na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „7 rokov záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4 roky záruka

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Climadiff

Distribútor spotrebičov značky Climadiff spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 4. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Climadiff uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Climadiff od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Climadiff na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4 let záruky

Akcia „4 roky záruky“ na spotrebiče Avintage

Distribútor spotrebičov značky Avintage spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 4. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Avintage uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.sk. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Avintage od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Avintage na internetových stránkach https://zaruka.elmax.sk do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

Logo 4RZ Ciarko Design

Akcia „4 roky záruka“ na spotrebiče Ciarko Design

Distribútor spotrebičov značky Ciarko Design spoločnosť Elektro Store SK s.r.o., so sídlom Horná 116, 022 01 Čadca, IČO: 46131469 (ďalej Organizátor akcie), vyhlásil dňa 1. 5. 2020 akciu, kde poskytuje zákazníkom/spotrebiteľom prostredníctvom svojej distribučnej siete (predajcov elektrospotrebičov, kuchynských štúdií a výrobcov kuchýň) službu predĺženej záruky.
 
Túto službu je možné využiť iba u spotrebičov používaných v domácnosti a zakúpených a používaných na Slovensku!
 
Túto službu je možné uplatniť k vybraným spotrebičom značky Ciarko Design uvedených v zozname, dostupnom na internetových stránkach „registrácia 4 roky záruky“ https://zaruka.elmax.cz. Táto služba je u zabudovateľných spotrebičov zahrnutá v predajnej cene spotrebiča. Predĺženú záruku nie je možné dokúpiť a registrovať spätne na už skôr zakúpené spotrebiče. Do akcie môžu byť zaradené iba výrobky/spotrebiče používané v domácnosti. Predĺženú záruku poskytuje Organizátor akcie prostredníctvom poistenia predĺženej záruky elektronických zariadení u Českej poisťovne a.s. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s touto poisťovňou. Akcia trvá od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 a sú do nej zaradení predajcovia na území Slovenskej republiky, ktorí počas trvania akcie nakúpili spotrebiče Ciarko Design od Organizátora akcie. Účasť v tejto akcii je nepovinná, podmienkou pre získanie predĺženej záruky je online registrácia zakúpeného výrobku Ciarko Design na internetových stránkach https://zaruka.elmax.cz do 30 dní od zakúpenia výrobku/spotrebiča.

Úplné znenie podmienok akcie

Všetky otázky týkajúce sa akcie „4 roky záruky“ vám zodpovieme na e-maile: zaruka@elmax.cz.

 

  Registrácia spotrebiča zakúpeného na Slovensku
Pozor, vykonávate registráciu výrobku zakúpeného na Slovensku, ak ste zakúpili spotrebič v inej krajine prejdite na registráciu pre túto krajinu:  
Krok 1 - Dátum nákupu
Vyplňte prosím dátum nákupu vášho nového spotrebiča.Krok 2 - Údaje o spotrebiči
Najskôr zadajte údaje o vami zakúpenom spotrebiči.

Vybrať súbory
Krok 3 - Údaje o zákazníkovi
Vyplňte prosím nižšie povinné údaje o zákazníkovi.* Povinný údaj
Powered by nopCommerce, created by Prosystem, spol. s r.o. © 2020